แหล่งการเรียนรู้

ดูดวง

ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม 2566 มีวันไหนบ้าง

admin

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ วัน ได้แก่ วันขึ้น  ค่ำ, วันขึ้น  ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ค่ำ และวันแรม  ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม ค่ำ)

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น  ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น  ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

วันพระเดือนสิงหาคม